Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Lackarebäck har offentliggjort utfall av kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken

24 maj 2019, 17.00 CEST

Lackarebäck Holding ABs ("Lackarebäck") budpliktsbudsacceptperiod är avslutad, varefter Lackarebäck har offentliggjort utfallet av erbjudandet. Fullständig information finns att tillgå på Lackarebäcks webbplats lackareback.se och på Slottsvikens webbplats slottsviken.se

Under budpliktsbudsperioden har Slottsviken tillfälligtvis varit noterad på Spotlight Stock Markets observationslista. Då budpliktsbudsacceptperioden är avslutad kommer därvid Slottsviken verka för att åternoteras på ordinarie lista.

 

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, Styrelseledamot
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.