Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Förvärvar för 31,5 msek

21 juli 2015, 09.00 CEST

Slottsviken har förvärvat industrilokaler i Partille med ett objektsvärde om totalt 31,5 msek.

Slottsviken har i två separata transaktioner, via bolagsaffärer, förvärvat fastigheten Partille Mellby 11:2, samt byggnader med arrenderätt på fastigheterna Partille Mellby 11:1 och 4:69. Objekten är belägna i Partille kommun i anslutning till E20, och är bebyggda med industrilokaler om totalt cirka 4 800 kvm uppförda 1987-2004. Totala hyresintäkter uppgår till 3,4 msek per år.

Säljare är privatpersoner via bolag. Tillträde har skett.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna