Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Valberedning sammankallad

28 oktober 2014, 08.12 CET

I enlighet med årsstämmans beslut har Conpharms valberedning sammankallats.

Vid årsstämman den 11 april 2014 utsågs följande personer att ingå i Conpharms valberedning: Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson), och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding). Valberedningen har till ordförande utsett Fredrik Österberg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen genom att skriva till Conpharm AB (publ), Att: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala. 

Ett fullständigt förslag till årsstämman 2015 avseende styrelseledamöter, revisor, valberedning och arvoden beräknas kunna framläggas under februari 2015. Preliminärt datum för årsstämman är den 27 mars 2015. 

___________

Göteborg den 28 oktober 2014

Conpharm AB (publ)

Valberedningen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.