Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharms aktier är sedan 2000 noterade vid Aktietorget. Både A-aktien och B-aktien är noterade och handlas under symbolen CONP A respektive CONP B. Aktiehandeln kan följas på Aktietorgets sidor.
 
Likviditeten i A-aktien är begränsad medan handeln i B-aktien är mer livaktig. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling.Conpharms aktier är sedan 2000 noterade vid Aktietorget. Både A-aktien och B-aktien är noterade och handlas under symbolen CONP A respektive CONP B. Aktiehandeln kan följas på Aktietorgets sidor.
 
Likviditeten i A-aktien är begränsad medan handeln i B-aktien är mer livaktig. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. 

Aktiehandel

Slottsvikens aktier är sedan 21 november 1997 noterade på Spotlight Stock Markets lista, och B-aktien handlas under symbolen SLOTT B. Aktiehandeln sker via Spotlight Stock Markets handelssystem INET Nordic, och kan följas på Spotlight Stock Markets, bankers och fondkomissionärers sidor.
 
Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
 
Fram till och med den 5 februari 2021 var även A-aktien noterad under symbolen SLOTT A men med synnerligen begränsad likviditet. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till mer likvida B-aktier, så kallad omstämpling. Omstämplingen är kostnadsfri för aktieinnehavaren.
 
De ägare som innehar A-aktier som är depåregistrerade, och som önskar omstämpla till B-aktier kontaktar det depåförande institutet, exempelvis Avanza, Nordnet eller annan bank eller fondkomissionär. De ägare som innehar direktregistrerat innehav av A-aktier på ett så kallat VP-konto kan vända sig direkt till bolaget med hemställan om omstämpling.