Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharms aktier är sedan 2000 noterade vid Aktietorget. Både A-aktien och B-aktien är noterade och handlas under symbolen CONP A respektive CONP B. Aktiehandeln kan följas på Aktietorgets sidor.
 
Likviditeten i A-aktien är begränsad medan handeln i B-aktien är mer livaktig. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling.Conpharms aktier är sedan 2000 noterade vid Aktietorget. Både A-aktien och B-aktien är noterade och handlas under symbolen CONP A respektive CONP B. Aktiehandeln kan följas på Aktietorgets sidor.
 
Likviditeten i A-aktien är begränsad medan handeln i B-aktien är mer livaktig. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. 

Aktiehandel

Slottsvikens aktier är sedan 21 november 1997 noterade på Spotlight Stock Markets lista, och B-aktien handlas under symbolen SLOTT B. Aktiehandeln sker via Spotlight Stock Markets handelssystem INET Nordic, och kan följas på Spotlight Stock Markets, bankers och fondkommissionärers sidor.
 
Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
 
Fram till och med den 5 februari 2021 var även A-aktien noterad. Innehavare av A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till likvida B-aktier, så kallad omstämpling. 
 

Omstämpling

Innehavare av onoterade A-aktier kan begära att A-aktier konverteras till noterade B-aktier, så kallad omstämpling. Omstämplingen är kostnadsfri för aktieägaren.
 
De ägare som innehar A-aktier som är depåregistrerade, och som önskar omstämpla till B-aktier kontaktar det depåförande institutet, exempelvis Avanza, Nordnet eller annan bank eller fondkommissionär. De ägare som innehar direktregistrerat innehav av A-aktier på ett så kallat VP-konto kan vända sig direkt till bolaget med hemställan om omstämpling.
 
Begäran om omstämpling behandlas av styrelsen under september månad varje år, varför begäran om omstämpling bör vara det depåförande institutet tillhanda i god tid före september månad.