Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Övriga affärsområden

Slottsviken investerar i värdepapper som en del i förvaltningen av den överskottslikviditet som från tid till annan uppstår. Som ett komplement kan Slottsviken också göra strategiska investeringar i noterade eller onoterade värdepapper.  

 

Slottsviken äger och förvaltar också, genom dotterbolaget Conpharm Industriförvaltning, immateriella rättigheter avseende huvudsakligen två produkter, Reumacon och Wartec hänförliga till bolagets tidigare verksamhet inom life science. Conpharm erhåller modesta residualintäkter kopplade till denna tidigare verksamhet.