Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Mölndal Pionen

I Mölndal äger Slottsviken en projektfastighet i ett strategiskt stadsnära läge vid Stensiön i Mölndal, 10 minuter från centrala Göteborg. Befintlig fastighet omfattar 400 kvm butiks- och restaurangarea. Planbesked beviljades 2016 för utveckling av befintlig handelsfastighet till en bostadsfastighet med handel i bottenplan innefattande ett 20-tal bostäder samt effektiva lokaler för ett nytt närcentrum. Omgivningarna utgörs i huvudsak av ett expansivt bostadsområde. Allmänna kommunikationer finns bredvid fastigheten. Arbetet med att ta fram ny detaljplan är alltjämt försenat.

 

 

Fastighet

Mölndal Pionen 1 

Stensjön 1:44                               

Kommun

Mölndal                

Adress

Tallkottegatan 1              

Byggår

1982                                  

Lokalarea

400 m                              

Tomtareal

1 000 m 2

Förvärvsår

2013