Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Styrelse

FREDRIK ÖSTERBERG f.1975

Styrelseordförande.

Entreprenör. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 4 106 807

B-aktier: 7 633 947

 

 

 

 

 

PETER HAMNEBO, f.1977
Styrelseledamot.

Grundare och advokat på Kaiser Advokatbyrå, och har utöver detta ett antal styrelseuppdrag i ägarledda bolag. Har tidigare studerat såväl ekonomi som juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt vid Harvard University.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 0

B-aktier: 1 788 648

 

DANIEL STENSIÖ f.1982

Styrelseledamot.

Verksam som entreprenör och är sedan flertalet år en större ägare i Slottsviken. Stensiö har tidigare studerat ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 0

B-aktier: 10 000 000

 
 

JAKOB ÖSTERBERG, f.1979
Styrelseledamot och VD för Slottsviken.

Har ett flertal styrelseuppdrag, inklusive bolag inom Lackarebäcksfären samt Link Prop Investment (publ). Tidigare har Österberg studerat ekonomi och juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 4 106 807

B-aktier: 7 963 948

 

 

Källa aktieinnehav: Till bolaget rapporterat innehav 2021-06-17 med senare kända förändringar till och med 2021-06-21. Med aktieinnehav avses såväl eget som närstående, och närstående bolag, ävensom innehav genom kapitalförsäkring.