Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ett fastighetsbolag med fokus på stadsnära fastigheter

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden med fokus på Göteborgsregionen. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg.

 

Namnet Slottsviken är hämtat från Slottsviken i Rådasjön, vid Gunnebo Slotts forna ägor i Mölndal. Den allra första fastigheten i Bolagets bestånd är belägen några kilometer bort, längs Rådavägen.

 

Slottsviken noterades som första bolag på Spotlight Stock Market den 21 november 1997, då under namnet Conpharm AB. Aktierna handlas via banker och fondkommissionärer, och Slottsviken har cirka 1 000 aktieägare med Lackarebäck Holding AB som huvudägare. Det institutionella ägandet uppgår till cirka 10 %.