Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Fastigheter

Slottsviken förvärvar, förvaltar, och utvecklar fattraktiva fastigheter i stadsnära områden med fokus på Göteborgsregionen. Fastighetsbeståndet innefattar bostadsfastigheter och kommersiella lokaler. 

 

Vid ingången av 2019 hade Slottsviken-koncernen en fastighetsportfölj med ett värde om cirka 60 mkr och hyresintäkter uppgående till cirka 6 mkr på årsbasis. Förvaltad area är ca 6 700 kvadratmeter, fördelat på 5 % handel, verkstad/industri 79 % och logistik 16 %.

 

Slottsviken söker kontinuerligt efter lämliga förvärvsobjekt att stärka fastighetsportföljen med.