Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Valberedning

Vid årsstämman den 23 april 2020 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Daniel Stensiö (Daniel Stensiö AB) och Fredrik Österberg (bolagets styrelseordförande, Lackarebäck Holding AB). 

 

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och revisor samt ersättning till dessa. Förslag till valberedningen kan sändas till Bolaget på Bolagets kontorsadress.