Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2017-09-29 1 199 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

92.38 %, övriga Norden 0.26 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 7.26 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.01 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäckssfären. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägare  

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

11.56

20.43

Carl-Magnus Adolfsson

10.16

12.84

Daniel Stensiö AB

9.05

4.48

Försäkringsaktiebolaget Avanza

6.24

3.93

Tony Tonicton

5.32

2.27

H3O Holding AB

4.83

2.06

BK Julius Baer & Co

4.32

7.11

Helenedal Kapital AB

2.73

7.24

Skandinaviska Enskilda Banken

2.58

8.06

Peter Ljunggren

2.50

2.48


 

Summa 10 största aktieägare 59.29 70.90
Summa övriga aktieägare 40.71 21.10
 
Källa: Euroclear 2017-09-29

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

275

12 478 19 387 0.09 0.18
201 - 1 000

360

66 101 154 449 0.65 1.03
1 000 - 2 000 165 80 705 177 836 0.76 1.24
2 000 - 10 000 251 251 341 1 053 618 3.85 4.49
10 001 - 20 000 63 155 182 824 267 2.89 2.99
20 001 - 100 000 72 284 858 2 958 386 9.58 7.31
100 001 - 200 000 10

120 763

1 493 129 4.77 3.40
200 001 - 1 000 000 19 1 804 771 8 380 171 30.08

33.29

1 000 001 - 6 2 282 801 13 734 667 47.31 46.06
Summa 1 221 5 059 000 28 795 910 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2017-04-28