Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2024-03-28 977 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

99.37 %, övriga Norden 0.69 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 0.18 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.00 %.

 

Bolagets huvudägare är Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

35.83

64.90

PXL Perfect AB

26.50

11.81

Försäkrings AB Avanza Pension

6.75

3.01

H3O Holding AB

4.83

2.15

Peter Österberg

2.08

0.92

Swedbank Försäkring AB

1.50

0.67

Carl Marklund

1.25

0.56

Larsen Invest AB

1.18

0.53

Michael Stensiö

1.03

0.46

Daniel Stensiö

0.97

0.43


 

Summa 10 största aktieägarna 81.92

85.44

Summa övriga 967 aktieägare 18.08 14.56
 

Källa: Euroclear 2024-03-28, med kända förändringar till och med 2024-05-05

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 500

1 069

14 737 57 707 4.28 5.40
501 - 1000

46

6 280 29 392 2.11 2.43
1 001 - 5 000 45 7 271 94 060 5.99 4.39
5 001 - 10 000 6 0 42 949 2.54 1.13
10 001 - 15 000 5 0 63 870 3.77 1.68
15 001 - 20 000 4 0 66 315 3.92 1.75
     20 001 - 7

205 762

1 104 403 77.40 83.23
Summa 1 182 234 050 1 458 696 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2022-09-29