Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2020-06-30 873 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

97.02 %, övriga Norden 0.92 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 1.15 %, USA 0.69 % och resten av världen 0.23 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

28.02

50.00

Daniel Stensiö AB

20.14

9.54

Carl-Magnus Adolfsson

10.16

12.84

Avanza Pension

6.29

2.72

H3O Holding AB

4.83

2.06

Kristian Abelin

2.02

0.86

Robert Wirf

1.66

0.71

Nostradamus AB

1.40

0.60

Peter Österberg

1.21

0.74

Erik Glans

1.18

0.50


 

Summa 10 största aktieägarna 76.92 80.58
Summa övriga 863 aktieägare 23.08 19.42
 
Källa: Euroclear 2020-06-30

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

237

11 398 15 908 0.08 0.16
201 - 1 000

259

45 286 111 005 0.46 0.71
1 000 - 2 000 124 59 381 136 146 0.58 0.92
2 000 - 10 000 147 176 602 534 916 2.10 2.90
10 001 - 20 000 33 93 290 431 861 1.55 1.72
20 001 - 100 000 45 173 653 1 861 566 6.01 4.53
100 001 - 200 000 9

96 913

1 386 489 4.30 2.63
200 001 - 1 000 000 14 235 265 5 002 062 15.47

9.26

1 000 001 - 5 4 194 212 19 315 957 69.44 77.16
Summa 873 5 059 000 28 795 910 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2020-06-30