Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2022-02-28 1 223 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

99.37 %, övriga Norden 0.69 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 0.18 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.00 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

33.35

63.63

PXL Perfect AB

26.50

11.81

Försäkrings AB Avanza Pension

7.91

3.53

H3O Holding AB

4.83

2.15

Sören Maxén

1.87

0.83

Peter Österberg

1.62

0.72

Swedbank Försäkring AB

1.38

0.62

Daniel Stensiö

0.97

0.43

Michael Stensiö

0.92

0.41

Erik Stenberg

0.90

0.40


 

Summa 10 största aktieägarna 80.25 84.54
Summa övriga 1 271 aktieägare 19.75 15.46
 

Källa: Euroclear 2022-02-28

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

374

13 728 24 411 0.11 0.21
201 - 1 000

377

48 162 176 806 0.66 0.87
1 000 - 2 000 179 52 097 229 409 0.83 0.89
2 000 - 10 000 222 186 231 911 648 3.24 3.65
10 001 - 20 000 52 128 071 661 643 2.33 2.56
20 001 - 100 000 55 145 395 2 236 950 7.04 4.86
100 001 - 200 000 8

0

1 091 519 3.22 1.04
200 001 - 1 000 000 10 0 3 546 218 10.47

4.67

1 000 001 - 4 4 107 315 20 295 307 72.08 80.77
Summa 1 281 4 680 999 29 173 911 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2021-08-31