Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2018-10-31 1 110 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

90.71 %, övriga Norden 0.26 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 8.93 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.02 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäckssfären. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägare  

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

11.56

20.43

Carl-Magnus Adolfsson

10.16

12.84

Daniel Stensiö AB

10.00

4.88

BK Julius Baer & Co

6.02

8.81

Tony Tonicton

5.32

2.27

H3O Holding AB

4.83

2.06

Avanza Pension

4.67

3.20

Helenedal Kapital AB

2.73

7.24

Peter Ljunggren

2.62

2.98

Skandinaviska Enskilda Banken

2.58

8.06


 

Summa 10 största aktieägare 60.49 72.78
Summa övriga aktieägare 39.51 27.22
 
Källa: Euroclear 2018-10-31

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

274

12 477 18 885 0.09 0.18
201 - 1 000

325

55 801 142 548 0.59 0.88
1 000 - 2 000 161 79 596 172 605 0.74 1.22
2 000 - 10 000 206 215 430 772 362 2.92 3.69
10 001 - 20 000 45 85 062 577 020 1.96 1.80
20 001 - 100 000 65 245 317 2 957 115 9.46 6.82
100 001 - 200 000 9

124 113

1 287 131 4.17 3.18
200 001 - 1 000 000 18 1 411 705 7 902 441 27.51

27.74

1 000 001 - 7 2 829 229 14 965 803 52.56 54.49
Summa 1 110 5 059 000 28 795 910 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2018-10-31