Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2021-05-30 1 228 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

99.37 %, övriga Norden 0.69 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 0.18 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.00 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

33.65

63.53

PXL Perfect AB

26.50

11.79

Försäkrings AB Avanza Pension

7.75

3.45

H3O Holding AB

4.83

2.15

Peter Österberg

1.62

0.72

Swedbank Försäkring AB

1.38

0.61

Sören Maxén

1.21

0.54

Karl Heilert

1.13

0.50

Nostradamus AB

1.12

0.50

Erik Stenberg

1.04

0.46


 

Summa 10 största aktieägarna 80.22 84.25
Summa övriga 1 218 aktieägare 19.78 15.75
 

Källa: Euroclear 2021-05-30 med senare kända förändringar till och med 2021-06-20

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

366

18 638 17 752 0.11 0.26
201 - 1 000

357

73 436 138 566 0.63 1.10
1 000 - 2 000 164 86 473 175 542 0.77 1.31
2 000 - 10 000 233 276 306 857 697 3.35 4.56
10 001 - 20 000 54 180 170 662 224 2.49 3.10
20 001 - 100 000 58 249 707 1 980 951 6.59 5.64
100 001 - 200 000 7

2 294

1 029 482 3.05 1.33
200 001 - 1 000 000 14 55 050 4 318 915 12.92

6.13

1 000 001 - 5 4 116 926 19 614 781 70.10 76.57
Summa 1 258 5 059 000 28 795 910 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2021-01-29