Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2022-05-31 1 182 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

99.37 %, övriga Norden 0.69 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 0.18 %, USA 0.08 % och resten av världen 0.00 %.

 

Bolagets huvudägare är Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

33.32

63.61

PXL Perfect AB

26.50

11.81

Försäkrings AB Avanza Pension

7.87

3.51

H3O Holding AB

4.83

2.15

Sören Maxén

1.90

0.8

Peter Österberg

1.62

0.72

Swedbank Försäkring AB

1.38

0.62

Larsen Invest AB

1.04

0.46

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0.99

0.44

Daniel Stensiö

0.97

0.43


 

Summa 10 största aktieägarna 80.40 84.57
Summa övriga 1 172 aktieägare 19.60 15.43
 

Källa: Euroclear 2022-05-31, med senare kända förändringar

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 500

1 069

14 737 57 707 4.28 5.40
501 - 1000

46

6 280 29 392 2.11 2.43
1 001 - 5 000 45 7 271 94 060 5.99 4.39
5 001 - 10 000 6 0 42 949 2.54 1.13
10 001 - 15 000 5 0 63 870 3.77 1.68
15 001 - 20 000 4 0 66 315 3.92 1.75
     20 001 - 7

205 762

1 104 403 77.40 83.23
Summa 1 182 234 050 1 458 696 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2022-05-31