Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ägarstruktur

Slottsviken har per 2019-09-30 882 aktieägare. Det svenska ägandet uppgår till

96.93 %, övriga Norden 0.91 %, övriga Europa exkl Sverige och Norden 1.25 %, USA 0.68 % och resten av världen 0.23 %.

 

Bolagets huvudägare är sedan flera år Lackarebäck Holding AB. Bolagets största ägare framgår av tabellen nedan.

 

10 största aktieägarna 

 Kapital %

 Röster %

Lackarebäck Holding AB

28.02

50.00

Daniel Stensiö AB

20.14

9.54

Carl-Magnus Adolfsson

10.16

12.84

Avanza Pension

5.18

2.25

H3O Holding AB

4.83

2.06

Kristian Abelin

2.02

0.86

Daniel Hallén

1.89

0.81

Robert Wirf

1.66

0.71

Nostradamus AB

1.40

0.60

Erik Glans

1.18

0.50


 

Summa 10 största aktieägarna 76.48 80.17
Summa övriga 872 aktieägare 23.52 19.83
 
Källa: Euroclear 2019-09-30

 

Fördelningen av storleksklasserna framgår av tabellen nedan.

 

Innehav Antal ägare SLOTT A SLOTT B Kapital % Röster % 
1 - 200

237

11 948 15 748 0.08 0.17
201 - 1 000

262

46 359 112 950 0.47 0.73
1 000 - 2 000 120 59 679 126 571 0.55 0.91
2 000 - 10 000 153 207 016 545 200 2.22 3.29
10 001 - 20 000 35 90 924 451 559 1.60 1.71
20 001 - 100 000 49 191 892 2 101 436 6.77 5.06
100 001 - 200 000 8

69 913

1 147 868 3.60 2.33
200 001 - 1 000 000 15 234 357 5 417 868 16.69

9.78

1 000 001 - 5 4 146 912 18 877 514 68.01 76.02
Summa 884 5 059 000 28 795 910 100.00 100.00

Källa: Euroclear 2019-06-28