Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Aktiekapital

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)s aktiekapital är fördelat på 1 692 746 aktier med ett kvotvärde på 2,00 kr per aktie. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst, och är i övrigt identiska. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Slottsviken tillgångar och vinst. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner. Ägare av aktie av onoterade A-aktier kan via sin förvaltare begära omstämpling av aktier till noterade B-aktier.

 

Registrerings-datum

Händelse

Förändring
av antalet aktier

Förändring
av aktie-
kapital

Totalt
antal
aktier

varav
serie A

varav
serie B

Totalt aktie-kapital

1983-06-16

Bolagsbildning

3 300

330 000

3 300

em

em

330 000

1984-09-19

Nyemission

2 700

270 000

6 000

em

em

600 000

1984-12-05

Nyemission

2 400

240 000

8 400

6 000

2 400

840 000

1986-06-17

Split 1:100

831 600

0

840 000

600 000

240 000

840 000

1986-06-17

Nyemission

111 000

111 000

951 000

600 000

351 000

951 000

1988-03-14

Nyemission

20 000

20 000

971 000

600 000

371 000

971 000

1990-11-20

Konvertering

149 160

149 160

1 120 160

600 000

520 160

1 120 160

1992-03-26

Nyemission

1 671 280

1 671 280

2 791 440

1 581 693

1 209 747

2 791 440

1993-10-12

Konvertering

200 040

200 040

2 991 480

1 581 693

1 409 787

2 991 480

1996-08-28

Nyemission

4 085 840

4 085 840

7 077 320

3 690 617

3 386 703

7 077 320

1996-09-02

Konvertering

16 200

16 200

7 093 520

3 690 617

3 402 903

7 093 520

1997-09-25

Nyemission

1 773 380

1 773 380

8 866 900

4 613 271

4 253 629

8 866 900

1999-08-12

Nyemission

886 689

886 689

9 753 589

5 074 598

4 678 991

9 753 589

2001-07-20

Nyemission

1 531 381

1 531 381

11 284 970

5 074 598

6 210 372

11 284 970

2003-08-07

Nedsättning

0

-10 156 473

11 284 970

5 074 598

6 210 372

1 128 497

2014-02-14 Nyemission 11 284 970 1 128 497 22 569 940 5 074 598 17 495 342 2 256 994
2015-05-07 Omstämpling 0 0 22 569 940 5 059 000 17 510 940 2 256 994
2016-09-02 Nyemission 11 284 970 1 128 497 33 854 910 5 059 000 28  795 910 3 385 491
2021-03-25 Omstämpling 0 0 33 854 910 4 694 586 29 160 324 3 385 491
2021-08-02 Omstämpling 0 0 33 854 910 4 680 999 29 173 911 3 385 491
2022-05-11 Nyemission 10 1 33 854 920 4 681 000 29 173 920 3 385 492
2022-05-24 Sammanläggning 20:1 0 0 1 692 746 234 050 1 458 696 3 385 492

Senast uppdaterad 2022-05-24

Registrerings-datum

Händelse

Kvotvärde

Förändring av antalet aktier

Förändring av aktiekapital

Totalt antal aktier

varav serie A

varav serie B

Totalt aktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983-06-16

Bolagsbildning

100

3 300

330 000

3 300

em

em

330 000

1984-09-19

Nyemission

100

2 700

270 000

6 000

em

em

600 000

1984-12-05

Nyemission

100

2 400

240 000

8 400

6 000

2 400

840 000

1986-06-17

Split 1:100

1

831 600

0

840 000

600 000

240 000

840 000

1986-06-17

Nyemission

1

111 000

111 000

951 000

600 000

351 000

951 000

1988-03-14

Nyemission

1

20 000

20 000

971 000

600 000

371 000

971 000

1990-11-20

Konvertering

1

149 160

149 160

1 120 160

600 000

520 160

1 120 160

1992-03-26

Nyemission

1

1 671 280

1 671 280

2 791 440

1 581 693

1 209 747

2 791 440

1993-10-12

Konvertering

1

200 040

200 040

2 991 480

1 581 693

1 409 787

2 991 480

1996-08-28

Nyemission

1

4 085 840

4 085 840

7 077 320

3 690 617

3 386 703

7 077 320

1996-09-02

Konvertering

1

16 200

16 200

7 093 520

3 690 617

3 402 903

7 093 520

1997-09-25

Nyemission

1

1 773 380

1 773 380

8 866 900

4 613 271

4 253 629

8 866 900

1999-08-12

Nyemission

1

886 689

886 689

9 753 589

5 074 598

4 678 991

9 753 589

2001-07-20

Nyemission

1

1 531 381

1 531 381

11 284 970

5 074 598

6 210 372

11 284 970

2003-08-07

Nedsättning aktiekapital

0,10

0

-10 156 473

11 284 970

5 074 598

6 210 372

1 128 497