Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken vinner markanvisning

22 mars 2016, 09.00 CET

Slottsviken har, tillsammans med D OFFICE arkitekter AB, i hård konkurrens tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i det stadsnära området Skra Bro i Göteborg. Detta innebär att Slottsviken för första gången genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bygga bostäder redan från projektstart.

Av totalt 35 inlämnade ansökningar fick tre bolag markanvisning, där Slottsviken tillsammans med D OFFICE arkitekter ska utveckla och bygga 20 radhus som bostadsrätter. Flera av de inkomna ansökningarna bedömdes ha en hög ambitionsnivå vad gäller ekologisk hållbarhet med många goda tankar och förslag.

”Att vi tillsammans med D OFFICE arkitekter i hård konkurrens fick markanvisning är mycket glädjande och ett kvitto på det framgångsrika samarbete som vi har etablerat tillsammans. Det är samtidigt ett viktigt steg i Slottsvikens utveckling eftersom detta är första gången som vi efter en markanvisning är involverade från projektstart med att utveckla och bygga bostäder”, säger Jakob Österberg, VD för Slottsviken.

I motiveringen till beslutet lyfter Fastighetsnämnden i Göteborg fram det koncept som Slottsviken och D OFFICE arkitekter presenterade där ett bostadskvarter är utformat för ett liv med ett minimalt ekologiskt fotavtryck. Detta ansågs motsvara väl den höga ambition som eftersträvas vad gäller ekologisk hållbarhet för Skra Bro vilket var ett viktigt kriterium i Göteborgs Stads bedömning. 

”I vår ansökan presenterade vi ett koncept för hållbart boende med ekologisk hållbarhet i fokus. Konceptet bygger på att vi på ett lekfullt sätt med arkitekturens hjälp kan få människor att leva mer miljövänligt utan att känna att de måste göra avkall på något”, säger Patricia Jerlin, affärs- och fastighetsutvecklare på D OFFICE arkitekter.

Området som markanvisats ligger vid Skra Bro i Björlanda cirka 10 kilometer från centrala Göteborg. Skra Bro ska utvecklas till ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt till en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken.
”Genom marktilldelningen blir vi en aktör i den spännande utvecklingen av Göteborg som nu pågår. Vi ser fram emot att i nära samverkan med Göteborgs Stad och övriga aktörer vara med och utveckla projektet i det stadsnära området Skra Bro framöver”, säger Jakob Österberg, VD för Slottsviken. 

För det fortsatta arbetet i projektet kommer ett projektbolag bildas tillsammans med D OFFICE arkitekter, vilket kommer ingå i Slottsvikens koncern.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.