Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Handlingar inför årsstämma

28 mars 2014, 18.11 CET

Styrelsen för Conpharm AB (publ) får härmed avge dokumentation inför årsstämman den 11 april 2014. Handlingarna skickas också genast och utan kostnad per post till de aktieägare som så begär, och som uppger sin postadress.