Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Emission fullt garanterad

7 juli 2016, 08.02 CEST

 

Slottsvikens föresteående emission är fullt garanterad genom bindande teckningsåtaganden och emissionsgarantier. 

Slottsviken genomför för närvarande en emission om 6,7 msek med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen syftar till att möjliggöra fler förvärv av fastigheter i stadsnära lägen och göra handeln i Bolagets aktie mer likvid. 

Sedan tidigare har VD, styrelseledamöter och ett antal större ägare lämnat bindande teckningsåtaganden för 28 % av emissionen. Slottsviken har utöver detta ingått bindande avtal med ett garantikonsortium om emisionsgaranti. Samtliga emissionsgaranter har lämnat bindande teckningsåtaganden utöver emissionsgaranti. Beträffande teckningsåtagandena utgår ingen ersättning, och för garantiåtagandena utgår ersättning om 10 % av garanterat belopp. Garanter i konsortiet är Daniel Stensiö m bol, garantisumma 1 MSEK, Martin Williamsson m bol, 0,1 MSEK, Erik Stenberg m bol, 0,1 MSEK, VD och styrelseledamot Jakob Österberg m bol, 1,85 MSEK samt styrelseordförande Peter Hamnebo m bol, 1,85 MSEK. I kombination med teckningsåtagandena innebär emissionsgarantin att emissionen är garanterad till 100 %.

___________
Göteborg den 7 juli 2016
Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.