Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Information inför nyemission

15 november 2013, 17.17 CET

 - Emissionsmemorandum publicerat
 - Teckningsrätter bokas in till respektive aktieägare senast 19 november
 - Emissionen garanterad i sin helhet via aktieägare och investerare

 

Styrelsen för Conpharm AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna, med teckningstid 18 till 29 november. Emissionsmemorandum med fullständiga emissionsvillkor finns tillgängligt på Conpharms hemsida www.conpharm.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen idag den 15 november kommer att erhålla informationsmaterial per post. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

 

Teckningsrätter beräknas kunna bokas in på respektive aktieägares VP-konto eller depå senast tisdagen 19 november.

 

Bolaget har ingått skriftliga, bindande avtal om emissionsgaranti med en grupp aktieägare och investerare. I kombination med tidigare avgivna teckningsåtagande är emissionen därmed garanterad i sin helhet. Samtliga emissionsgaranter som är aktieägare har lämnat emissionsgaranti utöver teckningsförbindelse.

 

Jakob Österberg, VD och styrelseledamot, har via Lackarebäck Holding AB tecknat emissionsgaranti om 1 017 761 kr, motsvarande 16.7 % av emissionen.

Tony Tonicton, styrelseledamot, och Kent Olsson, vilka gemensamt flaggat för sitt innehav, har tecknat emissionsgaranti om 1 000 000 kr, motsvarande 16.4 % av emissionen.

Peter Hamnebo, styrelseordförande, har tecknat emissionsgaranti om 400 000 kr, motsvarande 6.6 % av emissionen.

Övriga aktieägare och investerare har tillsammans tecknat emissionsgaranti om 844 000 kr, motsvarande 13.8 % av emissionen.

 

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD

Conpharm AB (publ)

Telefon 018-19 49 50

E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:

Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden; fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på Aktietorget.