Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Publicering av årsredovisning

12 april 2021, 21.31 CEST

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning avseende verksamhetsåret 2020. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt Spotlights webbplats www.spotlightstockmarket.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.