Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Emission fulltecknad

26 juli 2016, 14.58 CEST

Slottsvikens emission, som slutfördes den 20 juli, fulltecknades. Teckningsgraden uppgår till 100,3 %. Bolaget tillförs 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Sammaräkningen i emissionen för Slottsviken visar att samtliga 11 284 970 aktier tecknats, samtliga av serie B. Bolaget tillförs därmed 6 770 982 kr i kapital före emissionskostnader. Kostnaden för emissionen bedöms uppgå till 0,6 MSEK. Teckningsanmälningar om totalt 11 317 909 aktier har inkommit. Teckningsgraden i emissionen uppgår därmed till 100,3 %.

Av de tecknade aktierna är 7 128 540 aktier (63,2 %) tecknade med primär företrädesrätt och 4 156 430 aktier (36,8 %) tecknade utan primär företrädesrätt. Bolagets huvudägare Lackarebäck Holding AB avstår en mindre del av sin överteckning i syfte att samtliga övriga tecknare ska få erhålla önskat antal aktier i emissionen. Någon garantiteckning har inte skett. Totalt har teckningsanmälningar om 11 317 909 aktier inkommit. Avräkningsnotor avseende tilldelning av aktier utan stöd av primär teckningsrätt beräknas sändas till de som tilldelats aktier inom den närmaste veckan.

Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under augusti månad. När emissionen registrerats hos Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Efter att emissionen registrerats kommer Slottsvikens utestående aktier ha ökat med 11 284 970 aktier av serie B, och bolagets registrerade aktiekapital kommer att ha ökat med 1 128 497 kr. Därvid kommer bolaget att ha totalt 33 854 910 utestående aktier, varav 28 795 910 av serie B, samt ett registrerat aktiekapital om 3 385 491 kr.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.