Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Lackarebäck Holding AB har offentliggjort erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

23 april 2019, 08.30 CEST

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Slottsvikens webbplats slottsviken.se samt på Lackarebäck Holding ABs webbplats lackareback.se, där mer information finns att tillgå.

 

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, Styrelseordförande
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.