Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Lackarebäck Holding AB har offentliggjort tillägg till erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

8 maj 2019, 17.54 CEST

Tillägg till erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Slottsvikens webbplats slottsviken.se samt på Lackarebäck Holding ABs webbplats lackareback.se, där mer information finns att tillgå.

 

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, styrelseledamot
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.