Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Sista dag för handel med BTA

5 september 2016, 16.45 CEST

Slottsviken genomförde under juli månad 2016 en företrädesemission vilken sedermera registrerats hos Bolagsverket. I anledning av registreringen konverteras betald, tecknad aktie (”BTA”) till aktier. 

Sista dag för handel i BTA B1 med ISIN SE0008588164 är 2016-09-08 varefter avstämningsdag för konverteringen är 2016-09-12. Aktier beräknas bokas in på resptektive värdepapperskonto 2016-09-14.

Med hänsyn till registreringsbeslut hos Bolagsverket har Bolaget därmed 33 854 910 utestående aktier, varav 5 059 000 aktier utgörs av serie A samt resterande 28 795 910 aktier utgörs av serie B.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.