Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Publicering av årsredovisning

30 mars 2016, 17.39 CEST

 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.slottsviken.se och AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.