Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken avyttrar produktionsfastighet i Kungälv ​​​​​​​

29 december 2020, 16.07 CET

Slottsviken har idag ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheten Rotorn 5 i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 6,5 MSEK.

Slottsviken har ingått avtal med ett privat fastighetsbolag om försäljning av fastigheten Rotorn 5 för 6,5 MSEK. Försäljningen sker via bolagsaffär, och köparen tillträdde direkt efter avtalstecknande. 

Försäljningen påverkar substansvärdet positivt per aktie med 0,03 kr per aktie.

Rådgivare i affären har för säljarens sida varit Bjurfors Näringsliv. 

”Försäljningen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör framtida investeringar. Återigen gör Slottsviken också en försäljning överstigande substansvärdet. Genom transaktionen minskar också Slottsvikens vakanser vilka efter transaktionen understiger 3 % av total area” säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 december 2020.