Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken erhåller positivt planbesked

25 augusti 2016, 08.39 CEST

Slottsviken har erhållit positivt planbesked för byggnation av ett närcentrum samt ett 20-tal lägenheter i Mölndal.

Byggnadsnämnden i Mölndals stad har beslutat att lämna ett positivt planbesked för uppförande av byggnad med kommersiell service och bostäder på Slottsvikens fastighet Pionen 1 i Mölndal. Slottsvikens avsikt är att utveckla ett närcentrum med småskalig handel och ett 20-tal lägenheter. Området är beläget i östra Mölndal, sex kilometer från Göteborgs centrum och två kilometer från Mölndals centrum. 

Planbeskedet är inte villkorat av upplåtelseform avseende bostadsdelen, och planarbetet beräknas starta under 2018. Planbeskedet kan inte överklagas. Befintlig fastighet ägs av ett helägt dotterbolag och inrymmer för närvarande kommersiella lokaler om 444 kvm. 

”Vi ser beslutet som ett väldigt positivt besked för Slottsviken. Detta innebär att vi knyter an ytterligare ett fastighetsutvecklingsprojekt i ett mycket attraktivt stadsnära läge till bolaget”, säger Jakob Österberg, VD för Slottsviken.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.