Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken publicerar årsredovisning

4 maj 2024, 21.41 CEST

Styrelsen får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.slottsviken.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se
 
Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.