Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsvikens valberedning sammankallad

2 november 2015, 16.27 CET

I enlighet med årsstämmans beslut har Slottsvikens valberedning sammankallats

Vid Slottsvikens årsstämman den 27 mars 2015 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson), och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding).  Valberedningen har till sin ordförande utsett Fredrik Österberg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen genom att skriva till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Att: Valberedningen, Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg.

Ett fullständigt förslag till årsstämman 2016 avseende styrelseledamöter, revisor, valberedning och arvoden beräknas kunna framläggas under februari 2016. Datum för årsstämman meddelas senare.

___________

Göteborg den 2 november 2015
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.