Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ny tidpunkt för publicering av delårsrapport

19 augusti 2016, 17.16 CEST

Slottsviken upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Delårsrapport för januari till juni kommer att publiceras 2015-08-29. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se och på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se
 

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.