Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Emissionen övertecknad, teckningsgrad 147 %

6 december 2013, 16.37 CET

Conpharms emission, som slutfördes 29 november, övertecknades. Teckningsgraden uppgår till 147 %. Bolaget tillförs drygt 6 MSEK före emissionskostnader.

”Intresset har varit mycket stort. Både från befintliga ägare och övriga investerare. Det är glädjande och vittnar om stark tilltro till den inriktning styrelsen valt för framtiden, med fokus på fastighetsförvaltning”, kommenterar Conpharms VD Jakob Österberg.

 

Den slutliga sammanräkningen i emissionen för Conpharm visar att 11 284 970 aktier tecknats, samtliga av serie B. Bolaget tillförs därmed drygt 6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsanmälningar om totalt 16 576 030 aktier har inkommit. Emissionen är därmed tecknad cirka 1,5 gånger. 

 

Av de tecknade aktierna är 10 282 304 aktier (91,1%) tecknade med primär företrädesrätt, 1 002 666 aktier (8,9%) med subsidiär företrädesrätt, och inga aktier har tilldelats utan stöd av företrädesrätt. Någon garantiteckning har inte skett. Totalt har teckningsanmälningar om 16 576 030 aktier inkommit. Avräkningsnotor avseende tilldelning av aktier med stöd av subsidiär teckningsrätt beräknas sändas till de som tilldelats aktier under kommande vecka.

 

Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2014. Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Efter att emissionen registrerats kommer bolaget att ha totalt 22 569 940 utestående aktier, varav 17 495 342 av serie B.

 

 

VIKTIG INFORMATION

 

Erbjudandet i pressmeddelandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part eller i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land där deltagande helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där distributionen kräver åtgärder eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar.

 

 

___________

 

Göteborg den 6 december 2013


Conpharm AB (publ)


STYRELSEN

 

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD

Conpharm AB (publ)

Telefon 018-19 49 50

E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:

Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden: fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.