Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Registrering av genomförd nyemission slutförs

14 februari 2014, 16.27 CET

Conpharm AB (publ)s nyemission är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 18 februari, med stoppdag hos Euroclear den 21 februari. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares konto den 25 februari. Ombokningen från BTA till aktier sker utan särskild avisering från Euroclear.

Teckningsgraden för emissionen uppgick till 147 %. Emissionen tecknades i sin helhet med primär och subsidiär företrädesrätt.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden; fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.