Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Flaggningsmeddelande i Conpharm

5 juli 2013, 17.36 CEST

Lackarebäck Holding AB har genom närstående avyttrat 565 000 B-aktier i Conpharm AB (publ) (CONP B) till Daniel Stensiö AB.

Lackarebäck Holding AB har efter transaktionen tillsammans med närstående ett totalt innehav i Conpharm AB (publ) om 1 559 151 A-aktier (CONP A) och 475 845 B-aktier (CONP B) motsvarande 18,0 % av aktiekapitalet och 28,2 % av rösterna.

Daniel Stensiö AB har efter transaktionen ett totalt innehav i Conpharm AB (publ) om 565 000 B-aktier, motsvarande 5,0 % av aktiekapitalet och 1,0 % av rösterna.