Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Nytt antal aktier och röster

2 augusti 2021, 16.04 CEST

Slottsviken redovisar nytt antal utestående aktier och röster till följd av omstämpling.

Aktieägare har anmält 13 587 A-aktier för konvertering till B-aktier, så kallad omstämpling. Omstämplingen är registrerad av Bolagsverket. 

Efter omstämplingen har Slottsviken 4 680 999 A-aktier och 29 173 911 B-aktier utestående. Det totala antalet röster uppgår till 75 983 901. Det totala antalet utestående aktier är oförändrat och uppgår till 33 854 910. 


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer