Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsvikens valberedning sammankallad

23 november 2017, 16.38 CET

I enlighet med årsstämmans beslut har Slottsvikens valberedning sammankallats 

Vid Slottsvikens årsstämma den 24 april 2017 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Daniel Stensiö, och Fredrik Österberg.  Valberedningen har till sin ordförande utsett Fredrik Österberg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen genom att skriva till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Att: Valberedningen, Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg. 

Ett fullständigt förslag till årsstämman 2018 avseende styrelseledamöter, revisor, valberedning och arvoden beräknas kunna framläggas under februari 2018. Årsstämman kommer att hållas den 19 april 2018. 

___________
Göteborg den 23 november 2017
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997.