Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm utser Remium till likviditetsgarant

30 augusti 2013, 17.29 CEST

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Petra Sas, Head of Corporate Services
Remium Nordic AB
Tel 08-454 32 14
E-post petra.sas@remium.com