Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken säljer fastighet i Kungälv

13 juli 2023, 13.02 CEST

Slottsviken har idag ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheten Verkmästaren 4 i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 15,5 MSEK.

Fastigheten som säljs har utvecklats av Slottsviken till en modern gymanläggning, och köpare är en större gymkedja som är en erkänd aktör inom branschen med stark närvaro i marknaden. Försäljningen sker via bolagsaffär med tillträde 1 september 2023.

Försäljningen förväntas påverka substansvärdet positivt med 1,48 kr per aktie (2,5 mkr), och redovisat resultat med -0,85 kr per aktie (-1,5 mkr). 

”Försäljningen stärker Slottsvikens finansiella ställning och skapar möjligheter för framtida investeringar. Samtidigt säljer Slottsviken återigen över substansvärdet vilket bevisar vår förmåga att skapa värde för våra aktieägare” säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.
---
Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023.