Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsvikens A-aktie avnoteras 5 februari 2021

22 januari 2021, 11.00 CET

Spotlight Stock Market har efter ansökan från Slottsviken beslutat att avnotera bolagets A-aktie (SLOTT A). Sista dag för handel är den 5 februari 2021. Avnoteringen avser endast A-aktierna och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) ("Slottsviken") meddelade marknaden genom pressmeddelande den 15 oktober 2020 att styrelsen beslutat ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market ("Spotlight") av bolagets A-aktie. Beslutet fattades mot bakgrund av att Spotlight kunnat konstatera att A-aktien inte längre uppfyllde noteringskraven. Beslutet hade föregåtts av en dialog med Spotlight. Ansökan om avnotering ingavs till Spotlight Stock Market den 15 januari 2021.

För att ett bolag och dess instrument ska kunna vara noterat och upptaget till handel på Spotlight Stock Market krävs att samtliga noteringskrav är uppfyllda. Ett av kraven är att det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets aktier i syfte att uppnå en rättvis, välordnad och effektiv handel samt en fungerande prisbildning. Spotlight har idag beslutat samt informerat marknaden om att sista dag för handel i SLOTT A kommer att inträffa den 5 februari 2021. Handel med SLOTT A kommer ske på Spotlights observationslista fram till avnotering.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.