Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Publicering av årsredovisning

21 mars 2014, 17.39 CET

Styrelsen för Conpharm AB (publ) får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbsida, www.conpharm.se, och på AktieTorgets webbsida www.aktietorget.se.

 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.