Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bildar fastighetsdivision inför framtiden

3 juli 2013, 17.40 CEST

Conpharm strukturerar och samordnar fastighetsverksamheten i ett separat dotterbolag. Ändringen åsyftar till att tydliggöra bolagets olika affärsområden.

Transaktionen kommer att genomföras under tredje kvartalet. Inkluderande det senaste förvärvet av Kungälv Stationen 4 har fastighetsdivisionen vid ingången av tredje kvartalet pro forma ett bedömt fastighetsvärde om cirka 31 MSEK. Skulder hänförliga till fastighetsförvärven uppgår till cirka 25 MSEK. Årliga hyresintäkter förväntas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Förvaltad area är cirka 2 480 kvm, fördelat på 1 836 kvm bostäder och 644 kvm lokaler.

Conpharm söker aktivt efter ytterligare fastighetsförvärv.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se