Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Slottsviken

23 april 2020, 11.43 CEST

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) höll årsstämma den 23 april 2020 i Göteborg.

Vid årsstämman fastställde stämman moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Stämman biföll också valberedningens samtliga förslag. Till styrelse valdes Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö samt Fredrik Österberg (samtliga omval), med Fredrik Österberg som ordförande. Ledamoten Berit Nilsson hade avböjt omval. Därtill omvalde stämman revisionsbolaget BDO till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Katarina Eklund som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till valberedning valdes Fredrik Österberg, Daniel Stensiö, Carl-Magnus Adolfsson och Peter Hamnebo (samtliga omval), med Peter Hamnebo som sammankallande.

Årsstämman bemyndigande likt tidigare år styrelsen att fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla skuldebrev. Därtill bemyndigades likt tidigare år styrelsen möjligheten att genomföra syntetiska återköp av aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 april 2020.