Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Tidpunkt för publicering av bokslutskommuniké

19 februari 2014, 16.39 CET

Conpharm AB (publ) upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte.  Bokslutskommuniké för 2013 publiceras 2014-02-24. Tidpunkt för publicering anges till kl 17:30. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.conpharm.se och på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden; fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.