Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm förvärvar fastigheter i Tidaholm

28 mars 2013, 12.43 CET

Conpharms styrelse har ingått avtal om förvärv, via bolagsaffär, av ett mindre fastighetsbestånd beläget i Tidaholms kommun. Fastigheterna omfattar hyreslägenheter om 784 kvadratmeter och hyresintäkterna uppgår till drygt 0.4 MSEK per år. Åsatt fastighetsvärde är 3.6 MSEK, motsvarande knappt 4 600 kr per kvadratmeter.

Köpeskillingen uppgår till 1,59 MSEK och erläggs kontant. Tillträde sker den 15 april 2013. Förvärvet är ytterligare ett steg i Conpharms strategi att bredda verksamheten i syfte att ge bolaget en verksamhet med stabila kassaflöden, och förutsätter årsstämmans godkännande av de förändringar i bolagsordningens verksamhetsbeskrivning som bolaget tidigare annonserat.

 

VD Jakob Österberg, med närstående, kontrollerar indirekt via Lackarebäck Holding AB samtliga aktier i det förvärvade bolaget, och deltog ej i styrelsens beslut.

 

Med hänsyn till ovanstående är förvärvet villkorat av godkännande av Conpharms årsstämma den 12 april 2013. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, värderingsutlåtande från oberoende part samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

 

Conpharm AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se