Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké

23 februari 2015, 08.08 CET

Conpharm AB (publ) upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Bokslutskommuniké för 2014 publiceras 2015-02-26. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.conpharm.se och på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.