Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Flaggningsmeddelande i Conpharm

2 juli 2013, 17.32 CEST

Lackarebäck Holding AB har genom närstående förvärvat 1 000 000 B-aktier i Conpharm AB (publ) (CONP B). 

Efter förvärvet har Lackarebäck Holding AB tillsammans med närstående ett totalt innehav i Conpharm AB (publ) om 1 559 151 A-aktier (CONP A) och 1 040 845 B-aktier (CONP B) motsvarande 23,0 % av aktiekapitalet och 29,2 % av rösterna.