Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken förvärvar för 18 mkr

2 oktober 2015, 13.49 CEST

Slottsviken har förvärvat en logistikfastighet i Kungälv med 18 mkr i fastighetsvärde

Slottsviken har, via bolagsaffär, förvärvat fastigheten Kungälv Verkmästaren 4. Fastigheten är belägen centralt i Kungälv och hela fastigheten hyrs av ett statligt bolag. Hyresintäkterna uppgår till 1,3 mkr per år. Byggnaden uppfördes år 2008 med en area om 1 200 kvm.

Säljare är Strömman International AB. Tillträde har skett.

”Vi fortsätter att växa enligt plan och vi gör det med stabila finanser. Den fastighet vi nu förvärvar kompletterar befintlig portfölj utmärkt. Den är välskött och placerad i ett attraktivt område som har goda möjligheter att utvecklas starkt på lång sikt”, säger Jakob Österberg, vd för Slottsviken.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna