Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Flaggningsmeddelande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

10 juni 2019, 14.17 CEST

Lackarebäck Holding AB, org.nr 556864-1475, (nedan ”Lackarebäck”) har idag sålt 29 137 A-aktier och 3 676 835 B-aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), org.nr 556229-2820, (”Slottsviken”) till Daniel Stensiö AB, org.nr 556825-0160, (”Stensiö”).

Lackarebäck-koncernen äger därefter 3 356 337 A-aktier och 6 129 581 B-aktier i Slottsviken, vilket motsvarar cirka 28,02 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 49,99 procent av totalt antal utestående röster i Slottsviken. Tillsammans med närstående äger Lackarebäck 3 366 337 A-aktier och 6 129 582 B-aktier, vilket motsvarar cirka 28,05 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 50,13 procent av totalt antal utestående röster i Slottsviken. Därtill har närstående 90 000 B-aktier utlånade till likviditetsgarant.

Stensiö äger efter transaktionen, tillsammans med närstående, 92 163 A-aktier och 7 665 674 B-aktier i Slottsviken, vilket motsvarar cirka 22,91 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 10,82 procent av totalt antal utestående röster i Slottsviken. 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.