Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Slottsviken

25 april 2017, 08.06 CEST

Vid årsstämman 2017-04-24 i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) biföll aktieägarna samtliga förslag om bemyndigande att genomföra nyemission och syntetiska återköp av egna aktier. Ävensom sedvanliga stämmobeslut såsom fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet och omval av styrelsen etcetera.

Till ny ledamot av valberedningen valdes Daniel Stensiö.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.