Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Publicering av årsredovisning

5 april 2017, 16.07 CEST

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. 
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.