Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Valberedning sammankallad

11 november 2013, 14.29 CET

I enlighet med årsstämmans beslut har Conpharms valberedning sammankallats.

Vid årsstämman den 12 april 2013 utsågs följande personer att ingå i Conpharms valberedning: Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson), och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding). Till valberedningens ordförande har utsetts Fredrik Österberg.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen genom att skriva till Conpharm AB (publ), Att: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

 

Ett fullständigt förslag till årsstämman 2014 avseende styrelseledamöter, revisor, valberedning och arvoden beräknas kunna framläggas under februari 2014. Preliminärt datum för årsstämman är den 11 april 2014. 

 

___________

 

Göteborg den 11 november 2013


Conpharm AB (publ)


Valberedningen

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD

Conpharm AB (publ)

Telefon 018-19 49 50

E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:

Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden: fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på Aktietorget.