Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Namnbyte – fokus på fastigheter

17 juli 2015, 17.45 CEST

Bolagets byte av firma till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är registrerat hos Bolagsverket. Bolagets aktie kommer att handlas under ett nytt kortnamn från och med den 22 juli 2015.

Bolagets nya kortnamn kommer att vara SLOTT A, tidigare CONP A, respektive SLOTT B, tidigare CONP B. Aktiernas ISIN-koder kommer att vara oförändrade.

Sedan flera år tillbaka representerar fastighetsverksamheten huvuddelen av bolagets intäkter och tillgångar. Namnet Slottsviken har använts inom koncernen i ett flertal år som benämning på bolagets fastighetsverksamhet, och bedöms spegla verksamheten bättre framöver. 

Slottsvikens VD Jakob Österberg kommenterar: 
Namnbytet innebär ett tydligare fokus på fastigheter och bidrar till att skapa en stark plattform för framtida tillväxt inom fastighetsverksamheten.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.