Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Flaggningsmeddelande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

1 april 2021, 14.14 CEST

Daniel Stensiö har med med närstående bolag förvärvat 213 728 B-aktier i Slottsviken.

Daniel Stensiö tillsammans med närstående bolag PXL Perfect AB äger sedan tidigare 0 A-aktier och 8 250 000 B-aktier i Slottsviken, motsvarande 24,37 % av aktiekapitalet och 10,84 % av rösterna. Efter förvärv av 213 728 B-aktier äger Daniel Stensiö tillsammans med närstående bolag 0 A-aktier och 8 463 728 B-aktier, motsvarande 25,00 % av aktiekapitalet och 11,12 % av rösterna. 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.