Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Avyttrar bostadsfastighet i Kungälv

6 november 2018, 08.49 CET

Slottsviken har ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheten Stationen 4 i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 34 MSEK.

Slottsviken har ingått avtal med en bostadsrättsförening om försäljning av fastigheten Stationen 4 för 34 MSEK. Försäljningen sker via bolagsaffär, och avtalet är villkorat av att bostadsrättsföreningen erhåller nödvändig finansiering för förvärvet. Affären väntas slutföras under första kvartalet 2019. I transaktionen ingår att Slottsviken förvärvar åtta bostadsrättslägenheter, vilka kommer att avyttras under 2019. 

Försäljningen påverkar resultat och bokfört kapital med 9 MSEK, motsvarande 0,27 kr per aktie, samt substansvärde med 0,07 kr per aktie räknat efter transaktionskostnader.

Rådgivare i affären har för säljarens räkning varit Newsec och för köparens del Bra Boende Centralt (BBC).

”Försäljningen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör framtida förvärv. Återigen gör Slottsviken också en försäljning överstigande substansvärdet. Genom transaktionen är förvaltningsbeståndet ävensom koncentrerat till kommersiella fastigheter” säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 6 november 2018